The Coach House Visitor Centre at St Dogmaels Abbey

ARTS, ENTERPRISE, COMMUNITY & HERITAGE CENTRE

Tel. 01239 615389

CURRENT EXHIBITION

 

Sue Draper

Blue to Grey / Glas i Lwyd

Sue Draper

 

I consider myself very fortunate to live in Pembrokeshire, where the sea, sky and surrounding hills are constantly on display. We are reminded of their presence every day, by the changeable weather, and its effect on our lives.

For me, last summer and into the autumn, felt light, bright and very blue. We have since moved into the rain and grey of winter. And my goodness, didn't it rain! So my paintings have passed from blue to grey.

Grey is neither dull nor sad, just a different time of year. A time for quiet and reflection; for log fires and looking out of the window, or going to the beach to watch a stormy, grey sea.

My paintings are always laden with texture. I feel it contributes to the depth and structure of the images that I am creating.

Texture also makes these pieces very tactile, so please feel free to run your hands across their surface.

There is one painting here which is suggestive of snow. Of course, there has been no snow to speak of here this winter … but I saw it in my mind's eye.

 

Sue Draper

February 2020

 

 

Ystyriaf fy hun yn ffodus iawn i fyw yn Sir Benfro, lle gwelir y mor, yr awyr a'r bryniau cyfagos yn gyson. Cawn ein hatgoffa o'u presenoldeb bob dydd, gan y tywydd cyfnewidiol, a'i heffaith ar ein bywydau.

I mi, 'roedd yr haf diwethaf ac i mewn i'r hydref, yn teimlo'n ysgafn, yn llachar ac yn las iawn. Ers hynny rydym wedi symud i'r glaw a'r gaeaf llwyd. A dyna beth oedd glaw! Felly mae fy mhaentiadau wedi symud o las i lwyd.

Nid yw llwyd yn ddiflas nac yn drist, dim ond adeg wahanol o'r flwyddyn.

Amser tawel a myfyrio; am dan cynnes ac edrych allan drwy'r ffenest, neu mynd i'r traeth i wylio'r mor, stormus, llwyd.

Mae'r lluniau, bob amser yn llawn gwead, rwy'n teimlo ei fod yn cyfrannu at ddyfnder a strwythur y delweddau yr wyf yn eu creu.

Mae gwead bob amser yn gwneud y darnau yma'r gyffyrddol iawn, felly mae croeso i chi redeg eich dwylo ar draws eu harwyneb.

Ceir un paentiad yma sy'n awgrymu eira. Wrth gwrs, does dim eira wedi bod y gaeaf hwn…ond fe'i gwelais yn llygad fy meddwl.

 

Sue Draper

 

Chwefror 2020

 

 

 

EVENTS

Kathryn John Workshops

at

St Dogmaels Coach House

 

 

 

 

FERAL Ink. : Root & Write

A Writing Workshop with a Twist

Sunday 29th March

11am - 2pm

 

£30/£25  ALL WELCOME.

 

 

Workshop Details

 

 

 

WEEKLY EVENTS AT THE COACH HOUSE

Monday/Llun

Seniors meal deal

Main course and dessert for just £6

Pryd arbennig i bensiynwyr

Prif gwrs a phwdin am £6

Tuesday/Mawrth

Local producers market, 9am – 1pm

A local producers market where you can buy fresh meat, vegetables, bread, fish, cheese, home-made cakes as well as other exciting culinary delights.

Marchnad cynhyrchwyr lleol, 9yb -1yp

Marchnad cynhyrchwyr lleol lle gallwch brynu nwyddau fel cig ffres, llysiau, bara, pysgod, caws, cacennau a llawer mwy.

Wednesday/Mercher

IT + cuppa for over 50, 2pm-3.30pm

Drop in for everyone who wants to learn or improve their PC skills

Cwpaned a Chyfrifiadur i rai dros 50, 2-3.30yp

Sesiwn galw mewn i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu neu wella sgiliau cyfrifiadurol

Book & Wine Club -Last Wednesday of the month

 

Thursday/Iau

Crochet class

If you are completely new to crochet or just need a refresher then come and join in! Learn the basic stitches and have fun completing a project.

Do you already have crochet skills, but have problems reading a pattern? Phone Kasturi on 01239 842 018 to check if there are spaces.

1pm-3pm/£4

Materials for small projects provided and plenty of easy to follow step by step handouts for you to take home.

Dosbarth Crosio

Os ydych am ddysgu crosio neu angen hyfforddiant ychwanegol ymunwch â ni yn y Cartws. Am fanylion pellach cysylltwch â Kasturi ar

01239 842018. 1.00-3.00/£4

Deunydd ar gyfer prosiectau bach a digonedd o fanylion ar sut i grosio i fynd adref gyda chi.

 

Please help us promote our workshops and events by telling your friends and family about us. We are a social enterprise that re-invests its profits into community activities and services

Helpwch estyn y gair – gwedwch wrth eich teulu a'ch ffrindiau amdanon ni – diolch Menter cymdeithasol sy'n ail fuddsoddi elw mewn i'r gymuned

 

OPENING TIMES

* Mon - Sun - Open from 10:00 until 16:00

Entry to the Abbey is Free but donations to the charity are always welcome.

 

Latest Events

31st August 2020
11:00 - 16:00
Medieval Day/Diwrnod Canoloesol 2020
Download details
29th Nov 2020
11:00 - 16:00
Christmas Fair/Ffair Nadolig 2020
Download details
Sign up to our free newslettercaptcha code